Verkenning van innovatie en trends

KING, Initiate en iBestuur starten een verkenning naar actuele trends en innovaties met een mogelijk grote impact op gemeenten. De komende maanden worden diverse trends onder de loep genomen. Als...
1 november, 2016
Lees verder

‘Richten op geluk kan leiden tot andere bestuurs- en leefcultuur’

In hoeverre hebben gelukkige burgers meerwaarde voor een gemeente? Als dat zo is, in hoeverre kunnen overheden dan ook sturen op geluk? Is geluk überhaupt wel te meten? Het zijn vragen waar ‘...
31 oktober, 2016
Lees verder

Blockchain biedt overheid kansen

De meeste mensen hebben weleens van de bitcoin gehoord: virtueel geld dat je naar elkaar kunt overmaken zonder tussenkomst van de bank. De technologie die daar achter schuilt heet blockchain...
27 oktober, 2016
Lees verder

Vergelijk de kwaliteit van gemeentelijke gegevens

De Gemeente Súdwest-Fryslân heeft een tool ontwikkeld om de gegevens tussen verschillende applicaties te vergelijken. Naast de eigen gegevens wil de gemeente graag met andere gemeenten gegevens...
26 oktober, 2016
Lees verder

MOOC Stedelijke innovatie door technologie

Open data, big data, slimme toepassingen van algoritmes, Blockchain, Internet of Things, kunstmatige intelligentie: wat betekent dit voor de overheid? Zijn we in staat daarmee beter in te spelen op...
29 september, 2016
Lees verder

Denk mee over dienstverlening in het kader van de Omgevingswet

In zes regio’s organiseert KING workshopdagen om de dienstverlening in het kader van de Omgevingswet samen met gemeenten te vernieuwen. Er wordt voortgebouwd op de Verkenning InformatieVoorziening...
29 september, 2016
Lees verder

5 april: Digitale Agenda 2020 Congres

Op woensdag 5 april 2017 organiseert VNG/KING het “Congres Digitale Agenda 2020, de stap naar de toekomst is nu!” Met de Digitale Agenda 2020 van VNG/KING hebben de gemeenten de principiële keuze...
21 september, 2016
Lees verder

Nieuwe leerkringen ‘open spraakherkenning’, ‘Whatsapp’ en ‘dienstverlening achter de voordeur’

Het Kenniscentrum Dienstverlening van KING organiseert dit najaar in samenwerking met gemeenten leerkringen voor de bouwsteen Klantcontact over: Open spraakherkenning Whatsappen met de burger...
19 september, 2016
Lees verder

Pagina's