Samen innoveren met de Pilotstarter

Met elkaar oplossingen bedenken en experimenteren: dat is het doel van de Pilotstarter . Gemeenten weten elkaar – en andere partners – steeds beter te vinden via dit platform. Op dit moment doen 239 gemeenten mee aan in totaal 91 pilots.

In een artikel in B&R, een uitgave van de NVVB, vertelt Marian De Kleermaeker, projectleider versterken innovatievermogen bij de Digitale Agenda 2020, over het ontstaan en de werkwijze van de Pilotstarter. Het werkt op een crowdfunding-achtige manier: iedereen kan een pilot beginnen en aanhaken bij andere pilots. Het is een platform voor ontmoeting en verbinding, een “vliegwiel om innovatie aan de gang te krijgen”, zegt De Kleermaeker in het artikel.

Gemeenten wilden volgens haar altijd al wel samenwerken, maar het ontbrak aan een instrument om dit op een laagdrempelige manier te doen. De Pilotstarter voorziet duidelijk in een behoefte, zo blijkt uit het grote aantal deelnemers en pilots. Ze noemt in het artikel een paar aansprekende voorbeelden van pilots, zoals een geautomatiseerde tool dat de digitale registraties van de gemeente doorzoekt en gemeenten helpt om de kwaliteit van adresgegevens te verbeteren en doelgerichter onregelmatigheden op te sporen.

Iedereen kan een pilot aanmelden op de Pilotstarter. Na registratie (opgeven e-mailadres, naam en naam werkgever) log je in en kun je een pilot aanmaken. Er zijn drie voorwaarden:

  1. De pilot moet gaan over informatievoorziening.
  2. Er is tenminste één gemeente bij betrokken.
  3. Het moet worden doorontwikkeld (geen afgerond product).

B&R – Samen innoveren met de Pilotstarter

B&R – Samen innoveren met de Pilotstarter