Uitnodiging werksessie 26 juni: 'massaal digitaal, maatwerk lokaal'

24 mei, 2017

Een van de ambities van de Digitale Agenda 2020 is: massaal digitaal, maatwerk lokaal. Geen gemeente die deze ambitie niet kent. En geen gemeente die niet keihard werkt aan een informatievoorziening die efficiënter en slimmer is. Maar het stelt ons allemaal ook voor vragen. Want wat verstaan we nu eigenlijk onder massaal; ben je er als alle gemeenten alles in pdf’jes kunnen leveren? En wat is precies maatwerk? Als maatwerk bestaat, veronderstelt dat dat er ook een standaard is. Wat is die standaard? En als je dat vastgesteld hebt: hoe maak je die digitale ambities dan meetbaar?

De MVS-gemeenten, Maassluis, Vlaardingen en Schiedam willen graag met zoveel mogelijk andere gemeenten over dit soort zaken in gesprek. Zij merken in hun gemeenten dat ze al doende worden geconfronteerd met vragen en denken dat dat voor andere gemeenten ook geldt. De werksessie die georganiseerd werd in mei kon niet doorgaan, maar is verplaatst naar 26 juni (09:30-13:00) aanstaande in Utrecht (Centraal Station). Meld u aan bij Sofie Berns, sofie.berns@kinggemeenten.nl

Drempels

In Vlaardingen bleek bijvoorbeeld dat DigiD niet voor elk product nodig is. Bij de digitale afspraak voor baliebezoek is het zelfs drempelverhogend. Daarom heeft Vlaardingen DigiD eruit gehaald. Een klantvriendelijke aanpassing, maar ben je dan nog wel massaal digitaal? Of stel, je hebt een bepaalde ontheffing volledig gedigitaliseerd, een ontheffing waar twintig aanvragen per jaar voor zijn. En je parkeervergunningen, een product met duizend aanvragen per jaar, zijn niet gedigitaliseerd. Hoe weeg je die verschillende grootheden dan met elkaar? Voorziet de Monitor Doelgerichte Digitalisering, de monitor voor de volwassenheid van de digitalisering, hier voldoende in?

Werksessie

De MVS-gemeenten willen hun ervaringen en overwegingen aangrijpen om met anderen na te denken over het meetbaar maken van digitale ambities. Wat is optimaal digitaal voor product X en wat is optimaal digitaal voor product Y’? Slaat maatwerk op digitalisering of op dienstverlening? Dit doen zij met een verkenning in samenwerking met KING. Ook andere geïnteresseerde gemeenten kunnen meedoen. 

Het startpunt is nagaan hoe de digitaliseringsambities van de Digitale Agenda 2020 kunnen worden geduid. Dat zou kunnen uitmonden in een gestructureerd project met een plan van aanpak.

Gemeenten die mee willen denken over het meetbaar maken van de ambities van de Digitale Agenda 2020 kunnen zich aanmelden voor de bijeenkomst op 26 juni bij Sofie Berns, sofie.berns@kinggemeenten.nl.