Waarom De Pilotstarter?

Het delen van en samenwerken aan vernieuwing. Dat is het idee achter de pilotstarter. Het delen van nuttige, vernieuwende of innovatieve ideeën om gemeentelijke dienstverlening direct of indirect te verbeteren. Direct door bijvoorbeeld het digitaliseren van een aanvraag-proces. Indirect door bijvoorbeeld een slimme aanpak te bepalen voor het sturen op resultaten. De focus ligt op het stroomlijnen of digitaliseren van de gemeentelijke bedrijfsvoering of informatievoorziening.

Door een centrale plek te bieden voor ‘learning by doing, while sharing’ kunnen gemeenten samenwerken aan deze ideeën. Zo wordt het gezamenlijke innovatievermogen vergroot.

Altijd met gemeenten

Het platform is open voor iedereen die een innovatief idee heeft voor het direct of indirect verbeteren van de dienstverlening van gemeenten. Het project mag geen commercieel doel hebben; geen aquisitie. En er moet wel binnen een maand een gemeente aan het project verbonden zijn.

Wat kunt u op de Pilotstarter?