Ateliersessie Omgevingswet 19 juni een groot succes!

21 juni, 2018

Afgelopen dinsdag 19 juni vond de ateliersessie Omgevingswet plaats, dit keer op een prachtige locatie: Hotel Theater Figi te Zeist. Op deze dag nam ongeveer 380 man deel aan verschillende inspirerende sessies, zoals de kenniscarrousel pilots en praktijkproeven, vier verdiepende sessies over pilots en praktijkproeven en een sessie over innovaties in het omgevingsdomein.

’s Ochtends maakten maar liefst 85 geïnteresseerden kennis met zeven innoverende pilots en praktijkproeven van het rijk, provincies en gemeenten, die werden gepresenteerd en bediscussieerd. Daarnaast vonden er vier verdiepende sessies plaats over pilots en praktijkproeven. Zo vertelde o.a. Gemeente Den Haag over haar Serious Game Omgevingswet, die wordt ingezet om met alle stakeholders gelijkwaardig in gesprek te gaan en vond er een verdiepende sessie plaats over Toepasbare regels en vragenbomen voor vergunningsaanvragen. Tot slot was er een innovatiespoor kick-off, een sessie waarin vier innovaties op het gebied van data en visualisatie werden gepresenteerd en een toegevoegde waarde kunnen hebben voor de Omgevingswet.

De volgende ateliersessie staat gepland op donderdag 20 september!