Blockchainpilots 2017 afgerond: Samen doen, samen leren

9 november, 2017

Blockchain heeft niet alleen een steeds grotere impact op ons betalingsverkeer – zoals het groeiende bitcoingebruik laat zien – maar ook op allerlei gemeentelijke processen. In een samenleving waarin autonomie over eigen gegevens en transparantie steeds belangrijker worden, past blockchain als een handschoen.

Maar wat is de meerwaarde van blockchaintechnologie voor gemeenten? En hoe kunnen we daar met elkaar stappen in maken? Dat waren de onderliggende vragen bij de twee blockchainpilotrondes van www.pilotstarter.vng.nl.

 

Gemeentelijk ecosysteem

Bijna dertig gemeenten hebben meegedaan. Zij hebben verkend, geëxperimenteerd, ontwikkeld en vooral: kennis gedeeld. Door dit traject gezamenlijk op te pakken ontstond er een gemeentelijk blockchain ecosysteem waarin de deelnemers samen doen en samen leren. En door de ervaringen te delen ‘infecteren’ zij ook andere gemeenten en belanghebbenden met het blockchainvirus.

 

Veranderende rol

Van september 2016 tot november 2017 hebben de pilotdeelnemers met een blockchainbril naar hun organisatie gekeken. Daarbij gaat het niet alleen om techniek, maar ook om de veranderende rol van de gemeente. De aanname is immers dat door het programmeren van afspraken en het geautomatiseerd laten verlopen van transacties via blockchainplatforms gemeentelijke processen veel efficiënter kunnen plaatsvinden. Efficiënter betekent ook dat de gemeente voor een deel haar rol als controleur los kan laten, waardoor er ruimte vrijkomt voor andere vormen van dienstverlening.

 

Live

Vier van de deelnemers uit de tweede pilotronde zijn zover gegaan dat zij een use case in blockchain hebben uitgewerkt. Een van deze uitgewerkte use cases, die van de gemeente Zuidhorn, is zelfs al gebouwd. De kleine Groningse gemeente lanceerde een op blockchaintechnologie gebaseerde uitvoering van het Kindpakket, een voorziening voor minderbedeelde kinderen. De voorziening is op 1 november jongstleden live gegaan! Deze en de andere use cases laten zien dat de potentie van blockchain voor gemeenten niet alleen in theorie, maar ook in de praktijk groot is.

 

Meer lezen

De aanpak en uitkomsten van de blockchainpilots, evenals de impact van de use cases zijn opgetekend in de publicatie ‘Gemeentelijke blockchainpilots 2017’. Daarin leest u ook meer over de potentie en impact van blockchain voor gemeenten en vertelt een aantal experts vanuit hun expertise meer over de inzet van blockchain.