Challenges op De Pilotstarter

8 januari, 2019

                

Is jou ook wat nieuws opgevallen op De Pilotstarter?

Sinds kort staan er ook Challenges op de site. Challenges zijn een bijzonder type Pilots omdat ze hun oorsprong kennen in het initiatief Initiate.

Initiate hielp gemeenten om – waar dat nodig is – zichzelf opnieuw uit te vinden. Wat kan nodig zijn bij sociale vraagstukken als:

  • ‘Hoe kunnen we mensen met schulden beter helpen?’
  • 'Hoe zorg je beter voor ouderen?’
  • ‘Hoe krijg en houd je mensen aan het werk?’
  • ‘Wat hebben we jongeren met problemen te bieden?’

Voor de noodzakelijke innovatie is ook de input nodig van (sociaal) ondernemers, kennisinstellingen en inwoners. Daarom is in 2015  vanuit de VNG Initiate opgezet. Initiate inspireerde, mobiliseerde en verbond vernieuwers die uit verschillende invalshoeken denken. Een van de werkwijze was het opzetten en realiseren van challenges.

Initiate zelf bestaat sinds kort helaas niet meer; maar de opgedane ervaring en kennis moet niet verloren gaan. Vandaar dat een aantal van deze challenges - en de resultaten - op de Pilotstarter te vinden zijn. Selecteer onder “Soort” Challenge en bekijk de verscheidene initiatieven.