Denk mee over hoe we grip krijgen op afspraken in de keten

7 maart, 2018

Veel verschillende partijen binnen het sociaal domein werken samen om burgers de zorg en/of ondersteuning te bieden die ze nodig hebben, maar niet alle afspraken zijn bij alle partijen bekend, wat administratieve lasten met zich meebrengt. Met de pilot ‘Zorg voor grip op afspraken in de keten, zodat niemand ze kan vergeten’ zal samen met andere gemeenten (en zorgleveranciers) een al bestaande concrete oplossing hiervoor verder uitgewerkt worden.

Wat wordt er van jullie als gemeente verwacht?

Op 17 of 18 mei wordt een kickoff sessie georganiseerd, waar jullie als gemeente input kunnen leveren op het concrete idee voor de oplossing. Daarna kun je daadwerkelijk deelnemen aan de pilot waarin je meedenkt, input geeft en een kleine investering in het idee doet. Met deze deelname ben je geheel betrokken bij de oplossing, krijg je als eerste toegang tot en een korting op het gebruik van de oplossing.

Herkenbaar probleem binnen jullie gemeente?

Administratieve lasten als gevolg van het ontbreken van inzicht in de afspraken tussen alle betrokken partijen in het sociaal domein herkenbaar binnen jullie gemeente? Meld je dan aan als deelnemer of wordt op de hoogte gehouden over de ontwikkelingen van de pilot door deze te volgen op de website de Pilotstarter.