Digitale dienstverlening: snel online en dichtbij huis

1 mei, 2016

Digitalisering van dienstverlening is één van de prioriteiten van de overheid en daarom een belangrijk thema van de Digitale Agenda 2020 van gemeenten. In een artikel op iBestuur worden twee pilots beschreven die illustreren waar gemeenten op dit vlak mee bezig zijn.

Innovaties

De pilots Digitale Aangifte Overlijden en Gezamenlijke Persoonlijke Dienstverlening zijn twee voorbeelden van hoe innovatie in het gemeentelijk domein volgens de filosofie van de Digitale Agenda 2020 tot stand komt. Samenwerking tussen overheden en opschaling van innovaties die relevant zijn voor heel Nederland zijn daarbij de sleutelwoorden. Om uiteindelijk de dienstverlening aan burgers en ondernemers beter te maken.

Digitale Aangifte Overlijden

‘s-Hertogenbosch analyseerde het proces van de aangifte van overlijden, schrapte overbodige stappen en digitaliseerde wat overbleef. Inmiddels worden in die gemeente 1650 van de 1700 overlijdens online gemeld. De online aangifte scheelt uitvaartondernemers veel tijd, zo’n anderhalf uur per aangifte. In gemeenten met meer reistijd kan die tijdwinst oplopen tot vier uur. Andere gemeenten tonen veel interesse in deze werkwijze en VNG/KING ondersteunt de opschaling van deze werkwijze tot landelijke standaard.

Gezamenlijke Persoonlijke Dienstverlening

In de pilot Gezamenlijke Persoonlijke Dienstverlening gaat het om samenwerking tussen gemeenten en uitvoeringsorganisaties, met als doel om mensen die moeite hebben met digitale dienstverlening zo optimaal mogelijk te ondersteunen. Door hen digitaal vaardiger te maken en/of hen in contact te brengen met lokale (vrijwillgers-)netwerken, die hen verder kunnen helpen. De manier waarop deze pilot wordt aangepakt is exemplarisch voor veel van de projecten onder de Digitale Agenda 2020. Vaak is er sprake van samenwerking tussen meerdere overheden, gemeenten en uitvoerders, en past men de werkwijze aan terwijl men bezig is.

U leest het hele artikel op iBestuur.