Drie praktijkproeven van start!

14 november, 2018

Drie praktijkproeven omtrent de omgevingswet gaan van start. Om deel te nemen of de ontwikkelingen te volgen kunt u terecht op de pilotstarter.

 

Praktijkproef Aansluiten lokale informatieproducten

De vraag of een bepaalde boom beschermd is of een gebouw een monumentale status heeft, kan beantwoord worden door digitaal een lokale registratie van het bevoegde gezag te raadplegen. Met de komst van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) kan een burger of ondernemer in de toekomst veel sneller achter het antwoord op dit soort vragen komen. Gemeenten gaan nu in een praktijkproef ervaren hoe een lokale registratie via het DSO gebruikt kan worden. Meld u aan om deel te nemen! Meer over deze praktijkproef leest u hier

 

Praktijkproef Aanvraag tot Archief

Hoe kan een aanvraag voor een vergunning of melding na de invoering van de Omgevingswet afgehandeld worden via het landelijke DSO-loket? Volg deze praktijkproef waarin we de keten beproeven hier

 

Praktijkproef Ketenprocess vergunningaanvraag Omgevingsplan  Binckhorst

Met de komst van de Omgevingswet zijn gemeenten bezig met het opstellen en ontwikkelen van omgevingsplannen. In een praktijkproef test gemeente Den Haag nu in samenwerking met leveranciers of de ICT-keten voor een omgevingsplan in staat is vergunningaanvragen door te voeren, te monitoren, kenbaar te maken en te behandelen. Lees hier meer over de praktijkproef en volg de ontwikkelingen.