Een stap dichterbij Toepasbare Regels

27 februari, 2019

Voor de komst van de Omgevingswet zijn verscheidene gemeenten in praktijkproeven aan de slag gegaan met de vertaalslag omtrent juridische regels en toepasbare regels. Hiervoor wordt nauw gekeken naar het vergunningsproces waarbij toepasbare regels de gebruiker en zijn activiteiten centraal stellen, terwijl juridische regels het (lokale) beleid meer centraal stelt. Deze serie van praktijkproeven legt de lat per praktijkproef stapsgewijs hoger en is ook gericht op aansluiting met het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

In het najaar van 2018 zijn twee praktijkproeven uitgevoerd die zich richtten op Interbestuurlijke vragenbomen en de samenhang met staalkaarten. Wat waren de obstakels, leerlessen en resultaten? De volledige eindrapportages zijn beschikbaar op de pilotpagina’s.

Toepasbare Regels V – Interbestuurlijke vragenbomen

Deze praktijkproef is een vervolg op praktijkproef II, waarin de gemeentelijke regelgeving voor de  kapvergunning is belicht. In de huidige praktijkproef is de verbinding gelegd tussen de huidige regelgeving van gemeenten (APV) en van de provincie (wet Natuurbescherming). Er is onder andere onderzocht in hoeverre de gemeentelijke en de provinciale vragenbomen op elkaar aansluiten en welke consequenties de combinatie van vragenbomen voor de dienstverlening heeft.

Er is een voorbeeld vragenboom gemaakt die leidt tot een conclusie en tot de aanvraag. De samenkomst van verschillende partijen heeft bovendien geleid tot veel leerpunten wat betreft proces en techniek voor verdere vervolgstappen. Zijn alle regels toepasbaar te maken? Welke uitkomst kan een vergunningcheck bieden? Staat klant of natuur centraal?

Benieuwd naar de resultaten en leerpunten? Lees hier meer in de volledige eindrapportage.

 

Toepasbare Regels VI – Samenhang met staalkaarten

Deze praktijkproef was een vervolg op praktijkproef III, waarin het aangebouwde bijgebouw is besproken. Om de doelen van de wet te kunnen realiseren gaat het opstellen van juridische regels en toepasbare regels idealiter hand in hand. In praktijkproeven blijkt dat bij het toepasbaar maken van regels, de juridische regels zelf veelvuldig ter discussie staan, reden waarom in deze praktijkproef  de verbinding is gelegd met het project staalkaarten.

In deze praktijkproef is geprobeerd toepasbare regels om te zetten in (juridische) regels die in de staalkaart kunnen worden opgenomen. Hierbij is gekeken naar de waarden die regels dienen te beschermen en op welk niveau de regel opgenomen moet worden. De vragenboom omtrent een aangebouwd bijgebouw is verder uitgewerkt waarbij een integrale benadering als uitgangspunt is genomen.  Bovendien is er gesproken over mogelijke collectiviteit en de rol van de VNG hierin.

De vragenboom, overige leerpunten en resultaten zijn hier beschikbaar op de pilot-pagina.

 

Zoals de nummering al doet vermoeden, zijn deze praktijkproeven een vervolg op eerder uitgevoerde praktijkproeven:

Praktijkproef Toepasbare regels en vragenbomen in de Omgevingswet

Praktijkproef Toepasbare regels en vragenbomen, deel II (Kapvergunning)

Praktijkproef Toepasbare regels en vragenbomen, deel III (Bijbehorend Bouwwerk)