Engelstalige website CONSUL in première

18 december, 2017

E-burgerparticipatie is niet alleen in ons land hot. Integendeel: in landen als Estland en IJsland zijn ze al een stuk verder met de e-democratie dan wij. Ook de Spaanse hoofdstad is er mee bezig: op het platform Decide Madrid kunnen inwoners ideeën aandragen, meepraten in discussies, op ideeën stemmen en meebeslissen over 60 miljoen euro uit het stadsbudget. De software die daarvoor wordt gebruikt heet CONSUL. Tot voor kort was er alleen een Spaanstalige website met uitleg over CONSUL, maar nu is die er ook een Engelse versie: http://consulproject.org/en/. Compleet met aantrekkelijke uitlegfilmpjes!

NL versie

Om de kracht van deze vorm van e-democratie zo breed mogelijk te onderzoeken is CONSUL wereldwijd beschikbaar (open source) en is er een internationale proeftuin opgezet. Op dit moment doen al zestig overheden uit vijftien landen mee. Er is ook een Nederlandse versie van CONSUL gemaakt die gebruikt kan worden door gemeenten. Je kunt de tool downloaden en op maat maken voor de eigen gemeente. Wil je als gemeente bijvoorbeeld bewoners in een bepaalde wijk betrekken bij de herindeling van een plein, dan kun je daarover een aantal gerichte vraagstukken voorleggen.

Meedoen via Pilotstarter

Uiteraard nodigen we zoveel mogelijk gemeenten uit om mee te denken en te doen. In het naderende nieuwe jaar willen we één of meerdere proeftuinen starten waarin gemeenten daadwerkelijk aan de implementatie van CONSUL kunnen werken. Klik hier om meer te lezen over de CONSUL pilot op de Pilotstarter.