Gebiedsontwikkeling voor en door iedereen

14 februari, 2018

In Amsterdam worden komende jaren twee gebieden ontwikkeld met behulp van het nieuwe online gebiedsontwikkelplatform TransformCity. Via dit platform kunnen gemeenten, vastgoedeigenaren, bedrijven, organisaties en burgers informatie, plannen, ideeën en middelen uitwisselen om vervolgens samen over te gaan tot realisatie. Om dit platform verder te ontwikkelen wordt in deze pilot aan gemeenten gevraagd hun wensen, behoeften en ervaringen omtrent gebiedsontwikkeling te delen.

Gezamenlijk eigenaarschap

Het uitgangspunt van het platform is dat iedereen gelijkwaardig deel kan nemen aan de dialoog en co-creatie van en gezamenlijk eigenaarschap kan nemen over de ontwikkeling van hun eigen gebied. In de pilot gaan deelnemende gemeenten onderzoeken hoe alle belanghebbenden gezamenlijk eigenaarschap kunnen nemen en duurzaam betrokken samenwerkingspartners kunnen worden.

Meer weten of deelnemer worden?

Houd jij je bezig met gebiedsontwikkeling en wil je graag bijdragen aan de ontwikkeling van het platform? Aanmelden kan en meer informatie over de pilot kun je vinden op de website de Pilotstarter.