Kenniscarrousel: Ateliersessie december 2018

19 december, 2018

Was u ook aanwezig bij de ateliersessie afgelopen dinsdag 18 december? Zoals gewoonlijk was er weer een kenniscarrousel waar gemeenten ervaringen deelden. Zes initiatiefnemers lichtten hun pilot of praktijkproef toe en gingen in gesprek met andere gemeenten.

Wilt u verdere informatie of heeft u helaas de carrousel moeten missen? Dit waren de 6 pilots:

 

1. Gemeenten & BIM – Gemeente Venray & Corstens Advies

Heeft uw gemeente de voordelen van BIM (Bouw Informatie Model) al ontdekt? Verschillende gemeenten ontwikkelden een routekaart die vanuit diverse gemeentelijke rollen aangeeft welke stappen gezet kunnen worden om met BIM te werken. Lees meer..

2. Stelselcatalogus – Gemeente Lingewaard

De stelselcatalogus is het digitale woordenboek waarin begrippen uit het Omgevingsrecht staan. Het harmoniseren van begrippen zorgt dat we allemaal weten waar we over praten. Dat lijkt simpel maar dat is het niet. Hoe kunnen gemeenten kritisch en constructief meewerken? Lees meer..

3. Peilgebieden & Streefpeilen - Rijkswaterstaat

Informatie over peilgebieden en streefpeilen wordt bij bronhouders ontsloten en in viewer van DSO getoond. Hoe werken de waterschappen en Rijkswaterstaat verder aan het ontwikkelen van het informatieproduct? Lees meer..

4. PIM & complexe projecten – Gemeente Nijmegen & PIM

Gemeente Nijmegen realiseerde met PIM een snelfietsbrug die ligt in 2 gemeentes, 2 provincies en 3 waterschappen. Digitaal werken in complexe projecten; wij laten live zien hoe het werkt in de praktijk, welke voordelen het oplevert en wat andere gemeenten ervan kunnen leren. Lees meer..

5. Aanvraag tot Archief - Roxit

Hoe kan een aanvraag of melding  na de invoering van de Omgevingswet afgehandeld worden via het landelijke DSO-loket? In deze praktijkproef wordt de keten van aanvraag tot en met het archiveren getoetst. Lees meer..

6. Toepasbare Regels – Gemeente Den Haag & Gemeente Nijmegen

Van vraag naar vragenboom: verschillende praktijkproeven hebben zich het afgelopen jaar gericht op Toepasbare Regels en vragenbomen. Wat is de stand van zaken en hoe gaat de ontwikkeling verder? Lees meer..