Kenniscarrousel DSO-dag 26 maart

27 maart, 2019

Was u ook aanwezig bij de DSO-dag afgelopen dinsdag 26 maart? Zoals gewoonlijk was er weer een kenniscarrousel waar gemeenten ervaringen deelden. Vier initiatiefnemers lichtten hun pilot of praktijkproef toe en gingen in gesprek met andere gemeenten.

Wilt u verdere informatie of heeft u helaas de carrousel moeten missen? Bekijk hier de vier presentaties en lees meer op de desbetreffende pilotpagina's. 

 

1. Verkenning Omgevingsvisie Rotterdam, Gemeente Rotterdam

In deze praktijkproef heeft Rotterdam de eerste stappen gezet voor het digitaliseren van de Testversie Omgevingsvisie. Wie betrek je bij het proces en waar hebben gebruikers behoefte aan? Rotterdam vertelde over het proces, het resultaat, de leerlessen en het vervolg. Lees meer op de Pilotpagina.

Kenniscarrousel Presentatie Verkenning Omgevingsvisie Rotterdam

 

2. Samenwerkingsfunctionaliteit

Het landelijk programma Aan de Slag onderzoekt de functionele vereisten aan het interbestuurlijke samenwerkings-ruimte in het DSO. Daartoe worden verschillende beproevingen in het land gestart. Tijdens de carrousel wordt deze ontwikkeling toegelicht. 

Kenniscarrousel Presentatie Samenwerkingsfunctionaliteit

 

3. Reizen door de tijd in de fysieke leefomgeving, Gemeente Zeist & Cobra

Binnen de groene fysieke leefomgeving vraagt het vrijgeven van de kapvergunningverplichting om een evaluatie. Goede databases ontbreken daar vaak voor, waardoor remote sensing een belangrijke techniek wordt. Hoe werkt dat praktisch uit voor de gemeente Zeist? Lees binnenkort meer op de Pilotstarter. 

Kenniscarrousel Presentatie Reizen door de tijd in de fysieke leefomgeving

 

4. Ketenproces vergunningaanvragen Omgevingsplan, Gemeente Den Haag

In deze praktijkproef test Gemeente Den Haag samen met leveranciers in welke mate de ICT-keten in staat is om aanvragen in het Omgevingsplan Binckhorst te monitoren, behandelen en ontsluiten. Wat was de aanpak en wat zijn de resultaten? Lees meer op de pilotpagina

Kenniscarrousel Presentatie Ketenproces vergunningaanvragen Omgevingsplan

 

Is er binnen uw gemeente een initiatief wat ook interessant kan zijn voor andere gementen? 

                       Deel en inspireer op de Pilotstarter!