Koppeling zaaksysteem met DSO en de nieuwe uitdaging

2 juli, 2018

Gemeente Amersfoort heeft middels een praktijkproef aangetoond dat een via het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ingediende aanvraag via Digikoppeling bij een bevoegd gezag geautomatiseerd in het zaaksysteem van de gemeente Amersfoort kan worden verwerkt. In een artikel van Binnenlands Bestuur kun je lezen dat deze koppeling volgens de gemeente Amersfoort kinderspel was: https://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/amersfoortse-verbinding-met-dso-is-kinderspel.9590693.lynkx.

De uitdaging zit ‘m nu in het realiseren van een gelijke informatiepositie voor burgers, bedrijven en overheid, bijvoorbeeld in de uitwerking van toepasbare regels via vragenbomen. Ook hier zijn gemeenten al druk mee aan de slag: inmiddels zijn we al drie praktijkproeven verder. Lees meer over de ontwikkeling hiervan op: https://depilotstarter.vng.nl/projecten/omgevingsdomein/toepasbare-regels-en-vragenbomen-deel-iii