Meedenken over burgerregiepilot: Alle kaarten op de Sociale kaart

6 december, 2017

De eenvoudigste ideeën zijn vaak de beste. Als gemeenten zijn we allemaal aan het nadenken hoe we de zelfredzaamheid van onze inwoners kunnen vergroten. Daar kunnen we allerlei nieuwe initiatieven voor bedenken, maar vaak is het effectiever – en sneller – om aan te haken bij iets wat z’n succes al heeft bewezen.

Dat geldt zeker voor de Sociale kaart, waarmee gemeenten advies en informatie bieden over zaken als wonen, welzijn en zorg. Maar naast deze pijlers, is het voor inwoners ook van belang dat ze mee kunnen doen met activiteiten in hun buurt en daarmee - weer -meedraaien in de maatschappij. Hoe handig zou het zijn als lokale organisaties de mogelijkheid krijgen om hun activiteiten ook op de Sociale kaart te kunnen plaatsen?

Onderzoeken in de pilot

Dat is wat we in de pilot ‘Activiteiten op de kaart maakt meedoen mogelijk’ op de Pilotstarter aan het onderzoeken zijn. Want hoe eenvoudig de oplossing ook klinkt, er gaan natuurlijk wel een paar belangrijke vragen aan vooraf. Zoals: aan wat voor soort activiteiten hebben inwoners behoefte; hoe geef je dit het beste vorm binnen de Sociale kaart; hoe houdt je het actueel?

Kom naar de brainstormsessie

Daar willen we heel graag met zoveel mogelijk gemeenten over van gedachten wisselen. Barneveld, Enschede, Harderwijk en Zaanstad doen al mee. Ook meedenken? Kom dan naar onze brainstormsessie.

Datum: Dinsdag 16 januari 2018

Tijd: 10:00-13:00 uur

Locatie: Keizer Karelplein 32 (Nijmegen)

Opgeven bij: jeroen.houba@socialekaartnederland.nl