Nationaal Smart City Living Lab – doen, leren en doorgeven in 2019

16 januari, 2019

In 2018 hebben verscheidene gemeenten deelgenomen aan de pilot Smart City Living Lab. Deze gemeenten hebben het eerste programma in 2018 afgerond. In 2019 start een nieuw programma waar gemeenten aan kunnen deelnemen. Wat zijn de resultaten van 2018 en wat is de planning voor 2019?

Het doel van het programma voor het Nationaal Smart City Living Lab is om de Smart City ontwikkeling naar het volgende niveau te brengen. De nadruk ligt op samenwerken, opschalen en in een korte periode resultaat boeken. Hiervoor biedt het programma voor alle deelnemers een gelijke organisatorische en technische basisinfrastructuur voor hun living lab zodat zij zich volledig kunnen richten op de uitvoering van, samenwerkingen binnen en opschaling van hun specifieke living lab.

Zeven gemeenten hebben in 2018 elk een eigen case uitgewerkt. Binnen de casussen is onderzocht hoe gemeenten met behulp van sensordata over luchtkwaliteit en geluid een lokaal vraagstuk aan konden pakken. Het ging daarbij zeker niet alleen over technologie, maar ook om zaken als het organisatieproces rond een data gedreven project, de impact op de organisatie en de communicatie naar de inwoners. Gemeente Zoetermeer richtte zich bijvoorbeeld op geluid en luchtkwaliteit bij wegen i.v.m. nieuwe woningen, gemeente Veldhoven heeft onderzocht wat de levendigheid in het Citycentrum kan vergroten, gemeente Leidschendam-Voorburg heeft getest hoe sensoren ingezet kunnen worden bij gemeentelijke taken & gemeente Rijswijk heeft problematiek rondom een nieuwe school & overlast in de wijk onder de loep genomen. Lees hier meer over alle verschillende casussen.

Er is samen geëvalueerd over de casussen, waarbij gekeken is naar financiering, capaciteit, bestuurlijk draagvlak en organisatorische vraagstukken:

“De essentie van innovatieve projecten zit in de samenwerking, met externe partijen, maar zeker ook intern. Dit is een organisatorisch leerproces, een kans om de sectoraliteit eruit te halen, om integrale of zelfs virtuele teams samen te stellen; om slim samen te werken in plaats van op elke afdeling het wiel opnieuw uit te vinden.”

 

Een tweede reeks in 2019

Gezien het positieve resultaat van het programma heeft de stichting besloten om een tweede programma te starten waar gemeenten zich voor kunnen aanmelden. Deelnemende gemeenten krijgen een compleet pakket:

  • Professionele en intensieve projectbegeleiding
  • Workshops voor Smart City Roadmap en Innovatief Inkopen
  • Smart City training 2-daagse
  • Meetapparatuur voor klimaat impact en interventies
  • Dataverwerking en datavisualisatie

 De deelnemers van de eerste reeks geven alvast wat tips en verbetervoorstellen mee:

  • Bepaal de onderzoeksvraag: het is belangrijk uit te gaan van de vraag en niet van de techniek.
  • Haak aan bij een maatschappelijk probleem
  • Stel van tevoren een interdisciplinair team samen
  • Weet wat het gevolg is als de pilot een succes blijkt!

Meer tips, ervaringen en resultaten leest u op de pilotpagina

 

Enthousiast geworden? Meld uw gemeente aan voor de tweede reeks Nationaal Smart City Living Lab.