Nieuwe tool om de leefbaarheid in de wijk te meten

15 februari, 2019

Hoe meet je de leefbaarheid van een wijk? En hoe zorg je ervoor dat nieuwe bouwplannen de leefbaarheid niet in de knel brengt? De leefbaarheidsvraag wordt meegenomen in de omgevingswet van 2021, maar in de wijk Bezuidenhout in Den Haag hebben ze al een Leefbaarheidsmonitor ontwikkeld. Hoe werkt deze applicatie en hoe kunt uw gemeente de leefbaarheid in beeld krijgen?

Een Leefbaarheidseffectenrapportage (LER) bestond nog niet, maar is wel noodzakelijk om inzicht te krijgen  in hoe leefbaar een wijk is. Zijn er genoeg scholen? En is er genoeg parkeerplek en groen? Hoe staat het met de veiligheid of mobiliteit in de wijk? Het wijkberaad Bezuidenhout en de werkgroep Bezuidenhout Leeft hebben samen met StrateGis Groep het antwoord op deze vragen gevonden met de ontwikkelde Leefbaarheidsmonitor.

Met deze monitor wordt de leefbaarheid van de wijk in kaart gebracht en is het mogelijk om inzichtelijk te maken wat de effecten zijn van bouwplannen voor geluidsoverlast, het aantal speelplekken, parkeervoorzieningen en nog vele andere onderwerpen.

Met één muisklik op de kaart is het mogelijk om in te zien hoe leefbaar de wijk is. Hiervoor zijn 43 leefbaarheidscriteria gekozen die in de wijk kunnen worden gemeten. Bezuidenhout is vooralsnog de enige wijk die gebruik maakt van deze tool, maar daar hoopt StrateGis verandering in te brengen.

Met de pilot “Inzicht in de leefbaarheid van de wijk" gaan ze op zoek naar meerdere gemeenten die de LER willen testen en zo inzicht verkrijgen in de leefbaarheid in de gemeente. Geïnteresseerd?

Lees meer over de leefbaarheidsmonitor op de pilotpagina.