Landelijk onderzoek naar het gebruik van gemeentelijke digitale dienstverlening

Hoe verloopt het digitaal aanvragen van producten en diensten door inwoners en ondernemers binnen uw gemeente? Hoeveel klanten geven bijvoorbeeld met succes een verhuizing door via het webformulier?...
5 december, 2016
Lees verder

Ik-Zelf App geeft burger stuur in handen

De Sociale Dienst Drechtsteden heeft een app laten ontwikkelen, waarmee de zelfredzaamheid van burgers wordt vergroot en waarmee zij zelf hun toekomst in handen kunnen nemen. “We moeten minder...
21 november, 2016
Lees verder

Digitale innovatie voor werkzoekenden in de bijstand

Hoe kunnen we werkzoekenden in de bijstand nog beter (digitaal) begeleiden naar werk? Binnen het programma Digitale Innovatie Arbeidsmarkt (DIA) werken gemeente Enschede, UWV, Universiteit Twente,...
16 november, 2016
Lees verder

De e-overheid heeft burgerkracht nodig

Burgers zijn nodig om de overheid te helpen bij het creëren van waarde met data, stelt Josien Pieterse, directeur van Netwerk Democratie, in een interview op Platform O. Daarvoor is het nodig dat de...
15 november, 2016
Lees verder

Uitwisseling ambtelijke expertise

Overal in de gemeenten worden maatschappelijke initiatieven ondersteund. Er zijn ook meer en meer vrijwilligersorganisaties. Volgens Sjors Heerdink, initiatiefnemer van de pilot Uitwisseling...
14 november, 2016
Lees verder

Verkenning van innovatie en trends

KING, Initiate en iBestuur starten een verkenning naar actuele trends en innovaties met een mogelijk grote impact op gemeenten. De komende maanden worden diverse trends onder de loep genomen. Als...
1 november, 2016
Lees verder

ENSIA maakt beantwoorden uitvraag informatieveiligheid makkelijker

ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit) maakt het beantwoorden van de uitvraag rond informatieveiligheid makkelijker. Voor gemeenten wordt het door ENSIA mogelijk om op een meer...
1 november, 2016
Lees verder

‘Richten op geluk kan leiden tot andere bestuurs- en leefcultuur’

In hoeverre hebben gelukkige burgers meerwaarde voor een gemeente? Als dat zo is, in hoeverre kunnen overheden dan ook sturen op geluk? Is geluk überhaupt wel te meten? Het zijn vragen waar ‘...
31 oktober, 2016
Lees verder

Pagina's