Informatie-uitwisseling gemeente en hulpmiddelleverancier kan veel efficiënter

Gemeenten en leveranciers zoeken naar nieuwe manieren om het proces van aanvraag en toekenning van hulpmiddelen, zoals een scootmobiel, én de bijbehorende informatie-uitwisseling daarover zo goed en...
8 augustus, 2016
Lees verder

Digitale dialoog moet jeugdzorg versterken

Gemeenten, professionals en ouderorganisaties werken hard aan de kwaliteit van de jeugdzorg. De sleutel daartoe is de verbetering van de informatievoorziening. Hans Cremer, trekker van de pilot...
5 augustus, 2016
Lees verder

Kick-off bijeenkomst Olievlek Big Data

Zaanstad heeft op basis van de principes van ' Big Data ' een experiment gedaan, t.b.v. het zo vroeg en breed mogelijk signaleren en combineren van tekenen, vormen en gevolgen van huiselijk geweld...
1 augustus, 2016
Lees verder

Berichtenapp iWmo/iJw gelanceerd

Vanaf 11 juli 2016 is de nieuwe Berichtenapp beschikbaar om aan te sluiten op het landelijke berichtenverkeer iWmo/iJw. Deze nieuwe applicatie maakt het nu ook voor kleine(re) zorgaanbieders en...
25 juli, 2016
Lees verder

Tool voor bepalen zorgzwaarte en verblijfpakket Jeugd

De gemeente Rijssen-Holten heeft een tool ontwikkeld die jeugdconsulenten ondersteunt bij het vaststellen van een zorgzwaartepakket (ZZP) voor jeugdigen met complexe, samengestelde problematiek. De...
12 juli, 2016
Lees verder

Innovatie voor 17 miljoen Nederlanders

Het netwerk Initiate, de Pilotstarter, het programma Innovatief standaardiseren in dienstverlening…. het zijn diverse initiatieven die op hun eigen wijze innovatie bij gemeenten ondersteunen. In een...
7 juli, 2016
Lees verder

De Ik-Zelf App; zet burger in hun kracht

De Ik-Zelf App faciliteert mensen die op zoek zijn naar hulp en informatie over zorg, werk en welzijn. Het prototype voor de Ik-zelf App is ontwikkeld op initiatief van de Sociale Dienst Drechtsteden...
29 juni, 2016
Lees verder

Welke gemeentelijke diensten kunnen we centraal digitaliseren?

De afgelopen jaren zijn verschillende stappen gezet om gemeentelijke dienstverlening te digitaliseren en te uniformeren. Vanuit de ambitie van de Digitale Agenda 2020 , ‘samen doen wat samen kan’ is...
28 juni, 2016
Lees verder

Pagina's