Een spelletje spelen met de DSO… maar dan serieus

Kan Serious Gaming helpen om de grootste I-uitdagingen en I-dilemma's rondom het DSO bespreekbaar te maken? Zowel binnen de eigen gemeente als richting ketenpartners? Bij Serious Gaming ontwikkel je...
22 november, 2017
Lees verder

Blockchainpilots 2017 afgerond: Samen doen, samen leren

Blockchain heeft niet alleen een steeds grotere impact op ons betalingsverkeer – zoals het groeiende bitcoingebruik laat zien – maar ook op allerlei gemeentelijke processen. In een samenleving waarin...
9 november, 2017
Lees verder

10 November: Innovatie Recap & Follow up – Hackatons Omgevingswet

Initiate organiseert samen met het programma ADSMO, de VNG en de Gemeente Amsterdam een event om innoverende partijen bij elkaar te brengen. Het doel van deze middag is matchmaking: het verbinden van...
2 november, 2017
Lees verder

Slotbijeenkomst gemeentelijke blockchain pilots 9 november

KING organiseert op donderdag 9 november de slotbijeenkomst gemeentelijke blockchain pilots. De vier deelnemende pilotgemeenten van dit jaar presenteren hun resultaten. Wil jij met jouw gemeente ook...
30 oktober, 2017
Lees verder

Van bewonersbrief naar WhatsApp

Wil jouw gemeente papieren communicatiemiddelen vervangen door digitale middelen? In deze pilot onderzoekt de gemeente Dongen of de bewonersbrief waarmee inwoners worden geïnformeerd over...
23 oktober, 2017
Lees verder

Ik-Zelf App: informatie over zorg, werk en welzijn overzichtelijk op een rij

Informatie over zorg, werk en welzijn is meestal aanbodgericht. Inwoners begrijpen die informatie niet en hebben geen weet van voorzieningen en regelingen. Ze maken er daarom geen gebruik van en...
20 oktober, 2017
Lees verder

Heeft jouw gemeente een goed idee? Zet ‘m op De Pilotstarter!

Op innovatieplatform De Pilotstarter kan een gemeente een idee (pilot) zetten en andere gemeenten kunnen zich aanmelden als deelnemer aan die pilot. De Pilotstarter voorziet in de behoefte van...
18 oktober, 2017
Lees verder

Pilot "berichten uitwisselen met leveranciers van hulpmiddelen" opnieuw gestart

Om de uitwisseling van informatie tussen gemeente en haar leverancier van WMO hulpmiddelen te stroomlijnen wordt in deze pilot gekeken hoe we het standaard iWMO berichtenverkeer kunnen inzetten voor...
16 oktober, 2017
Lees verder

Pagina's