Noordzeekanaalgebied wint Trofee met digitaliseringsslag

7 april, 2016

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied is uitgeroepen tot Winnaar van de Eenvoudig Beter Trofee. Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) reikte de prijs uit.

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied is uitgeroepen tot Winnaar van de Eenvoudig Beter Trofee. Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) reikte de prijs uit: “in een periode van slechts anderhalf jaar heeft het Noordzeekanaalgebied haar volledige informatievoorziening gedigitaliseerd. Voor 26 gemeenten en vier provincies wordt het hierdoor mogelijk digitaal aanvragen te doen, dossiers in te zien en de stand van zaken van projecten te volgen.”

Pilots in de geest van de wet

Het is de derde keer dat de minister de trofee uitreikt aan het project dat nu al het meest in de geest van de Omgevingswet werkt. Elke gemeente of provincie die alvast z’n eigen ruimtelijke regels wil opfrissen, kan dat doen. Dit jaar kwam uit de lijst van zes genomineerden de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied als beste uit de bus. De Omgevingsdienst is druk aan de slag om werkprocessen met elkaar te verbinden en deze te digitaliseren. Dit is essentieel om straks te kunnen aansluiten bij het Digitale Stelsel Omgevingswet en daarmee de voordelen van de wet optimaal te benutten.

Meer informatie

Lees meer over de Trofee op Rijksoverheid.nl.
Meer over de Omgevingswet vindt u op AandeslagmetdeOmgevingswet.nl en over de impact op de informatievoorziening van gemeenten op de VIVO-pagina (Verkenning Informatie Voorziening Omgevingswet) van KING.