Open Raadsinformatie: van data naar informatie

Vijf gemeenten gaan in een pilot de uitdaging aan om uit gesloten raadsinformatiesystemen open informatie genereren, die voor iedereen te gebruiken is. Want open data, dat is de sleutel tot toegankelijke informatie. Open data wil zeggen dat informatie snel en ‘aan de bron’ beschikbaar is en toegankelijk voor iedereen die daar - legaal - gebruik van wil maken. De gemeenten werken hierbij samen met onder meer het ministerie van BZK en VNG/KING. 

Data vergelijken

Raadsinformatiesystemen (RIS) zitten vol met data. Elke gemeente richt haar RIS naar eigen inzicht in; zowel qua inhoud, als in vorm en toegankelijkheid. Dat maakt het lastig om data te vergelijken, bijvoorbeeld voor onderzoek. Pascale Georgopoulou, raadsgriffier van Amstelveen, is daarom blij dat haar gemeente samen met nog vier gemeenten meedoet aan de Pilots Standaard voor Open Raadsinformatie en Toepassing Open Raadsinformatie. ‘Voor mij als griffier is informatievoorziening de kern van mijn werk.’

Twee pilots

Om te komen tot open informatie zijn er via de Pilotstarter twee sporen uitgezet. Een ‘denk-spoor’ en een ‘doe-spoor’. Het denk-spoor gaat over hoe je aan de voorkant de data erin stopt. Georgopoulou: ‘Via het project Standaard voor Open Raadsinformatie willen we standaarden ontwikkelen. Het doe-spoor, de pilot Toepassingen Open Raadsinformatie, is gericht op het ontwikkelen van concrete toepassingen die aan alle gemeenten beschikbaar gesteld kunnen worden.’ 

Lees het volledige verhaal op Gemeente.nu