Over de Pilotstarter

Werk je ook aan innovaties om gemeentelijke dienstverlening te optimaliseren? Net als jij zijn collega-ambtenaren hiermee bezig. Innovaties, verkenningen of pilots voor gemeentelijke informatievoorziening kunnen inspiratie bieden of reden zijn om met een onderwerp aan de slag te gaan. Hoe kun je big data in het ruimtelijk domein inzetten of hoe kunnen we apps gebruiken om de zelfredzaamheid van burgers te ondersteunen?

Interessante kwesties? Kijk op de Pilotstarter, het platform voor pilots over de vernieuwing van gemeentelijke informatievoorziening, en word onderdeel van ons innovatienetwerk!

Samen organiseren

De Pilotstarter is een initiatief in het kader van samen organiseren. Met samen organiseren werken gemeenten aan een gezamenlijke aanpak rondom verbetering van de dienstverlening, informatievoorziening en standaardisering van werkprocessen. Door samen te werken wordt de dienstverlening van gemeenten effectiever, efficiënter en goedkoper. Samen organiseren staat in het teken van de kracht van het collectief: ‘samen doen wat samen kan’. Voor het leveren van de gewenste dienstverlening moeten we onze informatiehuishouding op orde hebben. Om hierop in te spelen zet VNG Realisatie in op een collectieve aanpak voor gemeenten.

Er is veel aandacht voor nauwe samenwerking tussen de verschillende overheden op digitaal gebied, maar ook voor standaardisatie en innovatie. Maar hoe? Het podium de Pilotstarter is een middel om het innovatief vermogen van gemeenten en het innovatief klimaat te stimuleren, want technologische, maatschappelijke en wetenschappelijke vernieuwingen raken ook de gemeenten. Onze eigen innovatieve kracht wordt meer en meer aangesproken. Een onderdeel daarvan is de gemeentelijke dienstverlening. Hier stellen inwoners en ondernemers nieuwe eisen aan.

Het uitgangspunt is de innovatieve kracht van gemeenten. Welke goede, innovatieve ideeën zijn er al binnen gemeenten? Om kennis te delen en krachten te bundelen, is de Pilotstarter ontwikkeld.

De pilotstarter maakt deel uit van het Kennisnetwerk Data & Smart Society.