Pilot "berichten uitwisselen met leveranciers van hulpmiddelen" opnieuw gestart

16 oktober, 2017

Om de uitwisseling van informatie tussen gemeente en haar leverancier van WMO hulpmiddelen te stroomlijnen wordt in deze pilot gekeken hoe we het standaard iWMO berichtenverkeer kunnen inzetten voor deze uitwisseling. In eerste instantie kijken we naar de processen binnen één gemeente, waarbij de schaalbaarheid naar andere processen wel nadrukkelijk in het oog gehouden wordt. Er wordt intensief samengewerkt tussen de gemeente en de leveranciers, en er wordt kritisch meegedacht door de ketenpartijen, zoals ZINL en KING. Ben je geïnteresseerd? Volg de pilot hier of meld je aan als deelnemer.