Praktijkproef Gebruik Stelselcatalogus afgerond

29 januari, 2019

                 

In de afgelopen maanden zijn een aantal gemeenten aan de slag gegaan met door hen gebruikte begrippen en de Stelselcatalogus. Deze praktijkproef is inmiddels afgerond en een eindrapportage ligt klaar waarin de resultaten benoemd en gedeeld worden. Ook benieuwd naar de aanbevelingen?

De Stelselcatalogus zal als één van de onderdelen van het Digitaal Stelsel Omgevingswet - Landelijke voorzieningen (DSO-LV) worden opgeleverd. Deze Stelselcatalogus is, sterk vereenvoudigd gezegd, een digitaal woordenboek waarmee gemeenten en andere bevoegde gezagen een gemeenschappelijk begrippenkader kunnen ontwikkelen, en daar hun eigen specifieke aanvullingen in kunnen opnemen.

Om de mogelijke ondersteuning door de Stelselcatalogus bij het opstellen/wijzigen van beleid in de praktijk te beproeven is een praktijkproef georganiseerd waarin enkele gemeenten van de door hen gebruikte begrippen in de Stelselcatalogus opzoeken, beoordelen en gebruiken.

De praktijkproef heeft geleid tot aanbevelingen, zowel op interbestuurlijk niveau als gericht op de VNG en Het Kadaster. Doel van de aanbevelingen is het gebruik van de Stelselcatalogus te borgen door de meerwaarde voor bevoegde gezagen te vergroten.

Lees meer over deze aanbevelingen en de praktijkproef op de pilotpagina.

 

Meer weten over de Stelselcatalogus? Lees verder over de ervaringen van de deelnemers in dit reeds verschenen artikel: “Veel meer dan een woordenboek