Praktijkproef Opstellen Omgevingsplan afgerond - eindrapportage en een vervolg

20 februari, 2019

De tweede praktijkproef in het kader van het omgevingsplan is afgerond en de resultaten zijn beschikbaar. In het omgevingsplan worden alle regels met betrekking tot de fysieke leefomgeving die de gemeente stelt binnen haar grondgebied opgenomen. Maar hoe moeten gemeenten een dergelijk omgevingsplan opstellen? Waar moet rekening mee gehouden worden en hoe kan men samen de nieuwe uitdagingen aangaan? 

In een eerste praktijkproef is gesproken over standaarden voor het omgevingsplan en specifiek de rol, het nut en de noodzaak van dergelijke standaarden. In de recent afgeronde tweede praktijkproef is veelal gekeken naar de praktijk en is een aantal gemeenten begonnen aan het opstellen van een omgevingsplan. Het motto voor deze tweede praktijkproef was dan ook “maken en zien”.

De deelnemende gemeenten zijn aan de slag gegaan met een eigen casus uit de eigen gemeente. Per werksessie is er besproken welke stappen zijn ondernomen en welke vragen hierbij opgekomen zijn. Hierbij werkten de gemeenten gezamenlijk aan het opstellen van een stukje omgevingsplan. Samen is er gepuzzeld en geworsteld met het opstellen van een (deel van het) omgevingsplan. Bovendien stond het digitaliseren van het plan en het gebruik van 'het casco’ als voorbeeldstructuur centraal in de praktijkproef.

Met de praktijkproef zijn waardevolle resultaten gerealiseerd. De volledige eindrapportage en de verscheidene deelverslagen van de werksessies zijn beschikbaar op de pilotpagina.

 

In navolging van deze praktijkproef is ook een vervolg praktijkproef opgestart. Deze start in het eerste kwartaal van 2019 en heeft als motto 'het maken van onderbouwde afwegingen bij het opstellen van een omgevingsplan’. Lees hier meer over dit vervolg.