Praktijkproeven: Ontvangen en afhandelen vergunningaanvraag of melding via DSO-LV

21 maart, 2019

Met de komst van de omgevingswet en het bijbehorende digitale stelsel zijn gemeenten aan de slag met zowel inhoudelijke als technische vraagstukken. Een aantal recente praktijkproeven richt zich op de technische aansluiting op de landelijke voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV).

In de huidige situatie lopen aanvragen voor vergunningen en meldingen via het Omgevingsloket Online (OLO) of de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM). Met de komst van de Omgevingswet worden deze twee loketten geïntegreerd in het digitaal loket Omgevingswet (DLO). Burgers en bedrijven kunnen bij dit nieuwe loket vergunningaanvragen indienen en meldingen doen van voorgenomen activiteiten.

Als onderdeel van de ontwikkeling van dit DLO gaan bevoegde gezagen met hun softwareleveranciers aan de slag om de applicaties die ze gebruiken voor vergunningen, toezicht en handhaving (VTH) en voor het opstellen van toepasbare regels aan te laten sluiten op het DLO. Dit gebeurt in de vorm van praktijkproeven met ondersteuning vanuit VNG Realisatie. Met de Omgevingsdienst Midden Holland (ODMH) en leveranciers Roxit en Yenlo is onlangs de eerste praktijkproef afgerond. De bevindingen zijn hier terug te lezen op de Pilotstarter.

Deze praktijkproef krijgt een vervolg in het huidige en volgende kwartaal (fase 2) en de gemeente Leidschendam-Voorburg is een vergelijkbare praktijkproef gestart met hun leveranciers (Centric, Enable-U and Knowledge Values).

Naast de hier genoemde initiatieven gaat binnenkort nog een aantal praktijkproeven starten met andere leveranciers om vanuit hun applicaties een koppeling te leggen met DSO-LV.

Houd de Pilotstarter in de gaten voor de ontwikkelingen en meldt u aan als 'volger' om op de hoogte te worden gebracht van de ervaringen die met deze praktijkproeven wordt opgedaan.