Toepasbare Regels: nieuwe resultaten en verder vervolg

31 oktober, 2018

Voor de komst van de nieuwe Omgevingswet is VNG Realisatie in samenwerking met meerdere gemeenten bezig met het vertalen van juridische regels naar toepasbare regels. Hiervoor staat het vergunningsproces centraal. Deze serie van praktijkproeven legt de lat per praktijkproef stapsgewijs hoger. De eerste praktijkproeven waren veelal gericht op de eerste vertaalslag van regels naar toepasbare regels voor vragenbomen en formulieren. Daarbij werd ook gekeken hoe deze regels toegepast kunnen worden in het DSO loket (Digitaal Stelsel Omgevingswet loket).

Recentelijk is alweer de derde Praktijkproef Toepasbare regels afgerond. Binnen deze proef is het proces van werken met toepasbare regels dieper beproefd. Het doel was om voor een complexere activiteit, de vergunningplicht voor een aanbouw, zowel de toepasbare regels op te stellen als deze regels terug te vertalen naar nieuwe bruikbare regelgeving. De uitwerking van de vragenboom voor een bijbehorend bouwwerk bleek complex en het was een uitdaging om de lokale vari√ęteit van meerdere gemeenten aan te sluiten op de landelijke regelgeving (de BOR). Het resultaat, de ontwikkelde standaard vragenboom, is uitgewerkt en beschikbaar.

De bevindingen en resultaten van deze praktijkproef zijn te gebruiken als handvat voor hoe een dergelijk proces binnen een gemeente zou kunnen worden aangepakt. Hiervoor is een uitgebreid stappenplan opgezet. Lees hier meer over de resultaten, handvaten en uitdagingen van de Praktijkproef Toepasbare Regels III (Bijbehorend Bouwwerk).

 

Met de uitkomsten van de derde praktijkproef zijn we er natuurlijk nog niet. Inmiddels zijn er twee vervolg praktijkproeven opgezet die de vragenbomen verder gaan ontwikkelen. Zo is er naar voren gekomen dat veel onderwerpen raakvakken hebben met regels van andere bevoegd gezagen. De Praktijkproef Toepasbare Regels V (Interbestuurlijke Vragenbomen) zal zich hierop richten en specifiek kijken naar het integreren van wetgeving vanuit provincies met betrekking tot de wet Natuurbescherming. Voor meer informatie en de mogelijkheid om deel te nemen kunt u hier terecht.

Een andere vervolg Praktijkproef zal zich gaan richten op de samenhang met staalkaarten en hoe toepasbare regels juridisch ingebed kunnen worden. Lees hier meer over de Praktijkproef Toepasbare Regels VI (Samenhang met Staalkaarten) en meld u aan om mee te denken!