Waarom De Pilotstarter?

Het uitwisselen van en samenwerken aan vernieuwing.

Dat is het idee achter de Pilotstarter. Met als doel de dienstverlening aan burgers en bedrijven te verbeteren. Het is een online podium waar zowel gemeenten als leveranciers of andere instellingen hun ideeën kunnen delen of een pilot kunnen initiëren met (andere) gemeenten. De Pilotstarter verbindt partijen die met dezelfde vraagstukken of uitdagingen bezig zijn om met elkaar mogelijkheden te verkennen en ervaringen en expertise te delen. Deze variëren van het onderzoeken hoe doelgroepenvervoer het beste vorm te geven tot het verkennen van de kansen die Blockchain biedt voor je gemeente.

We vinden niet allemaal het wiel opnieuw uit. We profiteren van de kennis, ervaring en initiatieven van anderen.

Door een centrale plek te bieden voor ‘learning by doing, while sharing’ kunnen gemeenten samenwerken aan deze ideeën. Zo wordt het gezamenlijke innovatievermogen vergroot.

 

⇒ Wat kunt u op de Pilotstarter?