Wat is de rol van VNG?

Om vernieuwing te kunnen ondersteunen werkt VNG Realisatie enerzijds aan de randvoorwaarden om innovatie mogelijk te maken, zoals het (door)ontwikkelen en gebruik stimuleren van de GDI, het collectiviseren van niet-onderscheidende ICT en het versterken van gemeentelijk opdrachtgeverschap richting leveranciers.

Daarnaast is gezocht naar een manier om het innovatief vermogen vanuit gemeenten te versterken. Op het interactieve podium depilotstarter.vng.nl worden nuttige en innovatieve ideeën gedeeld met betrekking tot het stroomlijnen of digitaliseren van de gemeentelijke dienstverlening.

De rol van VNG Realisatie is om waar nodig initiatieven te faciliteren zodat de innovatieve kracht van gemeenten kan worden benut. Daarnaast onderzoeken we welke ideeën interessant kunnen zijn voor veel of alle gemeenten. Er wordt dan onderzocht of een idee mogelijk breder inzetbaar of ‘opschaalbaar’ is naar veel of alle gemeenten.

Expertise vanuit team Versterking Innovatievermogen

Het team Versterking Innovatievermogen binnen VNG Realisatie heeft de Pilotstarter en daarmee de pilots onder haar hoede. Iedere pilot krijgt een Pilotmanager met bijpassende expertise toegewezen. Deze denkt inhoudelijk mee en biedt indien nodig en gewenst ondersteuning om de pilot te laten slagen. Dit kunnen diverse vormen van lichte ondersteuning zijn, bijvoorbeeld in de vorm van het organiseren van een kick-off bijeenkomst of het meedenken in de uitwerking van een plan van aanpak.

 

⇒ Voorwaarden voor gebruik