Welke typen pilots zijn er?

Op de Pilotstarter worden verschillende soorten innovatieprojecten gedeeld: Pilots, Best Practices & Praktijkproeven..

Pilots

Pilots richten zich op vraagstukken binnen gemeenten omtrent informatievoorziening en innovatie. De thema’s van pilots kunnen enorm verschillen; innovatie komen we immers in allerlei aspecten binnen de gemeente tegen. Gemeenten plaatsen een vraagstuk op de pilotstarter met een doorontwikkelvraag en zoeken andere partijen, veelal andere gemeenten, om samen verder te denken en te doen. Heeft u een idee of vraagstuk met betrekking tot E-democratie, Smart Society, Participatie, Privacy of een van de vele andere thema’s? Start een pilot en zoek samen naar de oplossing!

 

Best Practices

Op sommige vraagstukken hebben gemeenten al een oplossing bedacht. Om te voorkomen dat gemeente het wiel opnieuw uitvinden, willen we deze oplossingen met elkaar delen. Gemeenten kunnen hun best practices op de Pilotstarter aanbieden en VNG kan ondersteuning bieden bij het ontsluiten en soms invoeren van de best practices in andere gemeenten.

 

Praktijkproeven

Praktijkproeven zijn projecten vanuit VNG Realisatie en meerdere gemeenten die zich specifiek richten op de invoering van de Omgevingswet. Met de komst van deze wet staan gemeenten voor een grote opgave waarvoor innovatieve oplossingen vaak de noodzakelijke helpende hand kunnen bieden.

Binnen de praktijkproeven worden verschillende aspecten van de Omgevingswet getest en beproefd, bijvoorbeeld onderdelen van het DSO en het opstellen en ontwikkelen van een Omgevingsplan. Input van gemeenten is in dit proces noodzakelijk, dus wilt u meedenken over deze vraagstukken? Meld u aan om deel te nemen aan de praktijkproeven!

 

Challenges

Challenges zijn een bijzonder type Pilots omdat ze hun oorsprong kennen in het initiatief Initiate. Initiate hielp gemeenten om – waar dat nodig is – zichzelf opnieuw uit te vinden. Wat kan nodig zijn bij sociale vraagstukken als:

  • ‘Hoe kunnen we mensen met schulden beter helpen?’
  • ‘Hoe zorg je beter voor ouderen?’
  • ‘Hoe krijg en houd je mensen aan het werk?’
  • ‘Wat hebben we jongeren met problemen te bieden?’

Voor de noodzakelijke innovatie is ook de input nodig van (sociaal) ondernemers, kennisinstellingen en inwoners. Daarom is in 2015  vanuit de VNG Initiate opgezet. Initiate inspireerde, mobiliseerde en verbond vernieuwers die uit verschillende invalshoeken denken. Een van de werkwijze was het opzetten en realiseren van challenges. Een aantal van deze challenges - en de resultaten - vind je op de Pilotstarter.

 

 

⇒ Wat is de rol van VNG?