Werk maken van lokale e-democratie

14 maart, 2017

Onderzoeken en enquêtes genoeg om het te bewijzen: de behoefte van inwoners om daadwerkelijk betrokken te zijn bij de beleidsvorming van hun - lokale - bestuur matcht niet met de mogelijkheden om ook echt invloed te kunnen hebben. Best vreemd in een tijd waarin je op allerlei sociale mediaplatforms in no time over van alles en nog wat je mening kunt delen. Koos Steenbergen, beleidsmedewerker Democratie en Burgerschap bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, weet dat er hier en daar lokale initiatieven zijn waarbij technologie wordt ingezet voor burgerbetrokkenheid, maar een breed gedragen participatietool voor overheden is er nog niet.

Steenbergen houdt zich bezig met het vertalen van de tool Your Priorities naar de Nederlandse context. Your Priorities is een webtoepassing waarmee inwoners eenvoudig kunnen meepraten over beleidskwesties. “Politiek hete hangijzers kunnen onderwerpen zijn waarvoor je e-participatie kunt inzetten. Maar denk ook aan onderwerpen als wel of niet een vuurwerkverbod. Of - op wijkniveau - zijn er genoeg afvalpunten? Daar willen we de gemeenten over horen: wat voor concrete beleidsvraagstukken zouden jullie geschikt vinden? De gemeenten moeten vooral zelf input leveren: wat zijn geschikte beleidsvragen voor een e-democratietool, welke weerstanden zijn er (privacy!), wat leren we van elkaar? Het komende jaar organiseren we via de Pilotstarter verschillende sessies waarin we met elkaar aan de slag gaan. Stip op de horizon is een tool die gebruiksklaar is voor alle Nederlandse gemeenten.“

Het volledige verhaal over de e-democratietool kunt u lezen op de website van Gemeente.nu.