Workshop ‘Adressen op orde’ op regionale Doe-dagen van KING

26 september, 2017

KING houdt regionale Doe-Dagen op 24, 26 en 31 oktober en op 1 en 6 november. Een van de workshops die tijdens de Doe-dagen aangeboden wordt, is gebaseerd op de pilot ‘Adressen op orde: voorbereiding landelijke ontwikkeling’. 

Inhoud pilot
Landelijk is 3 tot 5 procent van de ingeschrevenen onjuist geregistreerd in de Basisregistratie Personen (BRP). Foutieve gegevens in de BRP komen ook fout te staan in administraties die daaraan gekoppeld zijn (Belastingdienst, DUO, SVB). De gemeente Tilburg gebruikt een tool die elke verhuizing toetst aan 12 indicatoren. Is er een hit, dan volgt een onderzoek door handhaving. Dit gebeurt in samenwerking met bijvoorbeeld de leerplichtambtenaar of uitkeringsrechercheur. Het gaat niet alleen om sanctionering maar ook om het in beeld krijgen van de hulpvraag.

Aan de pilot voor de landelijke opschaling van de tool voor screening van adreskwaliteit, doen nu zo’n 15 gemeenten mee. De gemeenten komen regelmatig bij elkaar om de voortgang van techniek, structurele samenwerking en landelijke risicoprofielen te delen. KING faciliteert en begeleidt deze sessies. Meer informatie over de pilot staat op de site van De Pilotstarter.

Aanmelden regionale Doe-Dagen
Het volledige programma en het aanmeldformulier vind je op de site van KING Gemeenten.